بیمه پارسیان

بیمه پارسیان

شرکت بیمه پارسیان که سهام‌گذاران عمده آن را بانک پارسیان و مجموعه‌های مرتبط تشکیل داده‌اند در سال 82 ثبت شد و در رشته‌های مختلف بیمه‌ای مشغول به خدمات‌دهی است.شبکه فروش بیمه پارسیان از شعب بیمه پارسیان، نمایندگان بیمه پارسیان، کارگزاران بیمه و اگریگیتورهای بیمه تشکیل شده است . بیش از 60شعبه بیمه پارسیان در سطح کشور وجود دارد و آمار نمایندگان آن به بیش از 4000 می‌رسد که البته تمامی این نمایندگان فعال نیستند و تعداد دقیق نمایندگان فعال بیمه پارسیان چیزی کمتر از این رقم است.ttt

خدمات:

رسالت  بيمه پارسيان ، ايجاد سازماني جهاني تراز ، رقابت پذير، متعهد نسبت به جامعه و پيشگام درارائه خدمات متمايز به اشخاص حقيقي  وحقوقي  براي پوشش ريسک ها  و جبران خسارت ها  و همچنين ارائه خدمات مشاوره در زمينه مديريت ريسک و ايمني (شناخت،  ارزيابي، تجزيه،تحليل و تفکيک  ريسک) جهت اخذ صحيح ترين  بيمه نامه ها جهت تامين و  گسترش حداکثر پوشش بيمه اي همراه با کاهش هزينه هاي بيمه گذار مي باشد.

ساختار بيمه پارسيان تاکيد خاصی بر مطالعات و برنامه ريزي راهبردی و ابزارسازي بيمه اي و همچنين ايجاد و گسترش فن آوری اطلاعات داشته و تلاش مي كند با استفاده از تازه ترين نرم افزارهاي بيمه اي و آخرين  فن آوري  رايانه اي  موجود، کليه پوشش هاي بيمه ای مورد  انتظار را  با دقت  و کيفيت  و  سرعت عرضه  نمايد.پوشش اتکايي كليه ريسک هاي صنعتي بيمه پارسيان با هر ميزان سرمايه به صورت 100% با استفاده از بالاترين تراز درجه بندي و اعتبار شرکت هاي بيمه اتکائي دنيا ، بخش ديگري از ارائه خدمات بيمه پارسيان مي باشد.

در كليه شعب بانک پارسيان در مراکز استانيBank Assurance  ارائه خدمات بيمه پارسيان درسراسرکشور با به کارگيري جديدترين شيوه  خدماتي  و شهرهاي بزرگ منجر به گسترش چشمگير سهم بازار و توسعه خدمات در جهت تامين رضايت مشتريان بوده است.  بيمه پارسيان  طي سالهاي متوالي فعاليت خود تاكنون بعنوان صد شرکت برتر کشور توسط سازمان مديريت صنعتي معرفي شده است.


فرم های پیشنهاد

 • فرم پیشنهاد مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان
 • فرم پیشنهاد مسئولیت مدنی مسئول فنی بیمارستان،کلینیک و درمانگاه در مقابل اشخاص ثالث
 • فرم پیشنهاد مسئولیت مدنی حرفه ای
 • فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی دارندگان ماشین آلات کشاورزی و....در قبال اشخاص ثالث
 • فرم پیشنهاد مسئولیت مدنی مدیران مهدکودکان ها درقبال کودکان
 • فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مهندسین ناظر،طراح و محاسب ساختمانی
 • فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان(غیر ساختمانی)
 • فرم پیشنهاد مسئولیت مدنی دارندگان و نصابان آسانسور در قبال استفاده کنندگان
 • فرم پیشنهاد مسئولیت مدنی مدیران مجموعه های ورزشی در قبال ورزشکان،تماشاچیان و اشخاص ثالث
 • فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی عمومی
 • فرم پیشنهاد مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان(ساختمانی)
 • فرم پیشنهاد مسئولیت مدنی مدیران و مجریان اردو وتورهای گردشگری در قبال شرکت کنندگان
 • فرم پیشنهاد مسئولیت مدنی ناشی از آتش سوزی
 • فرم پیشنهاد مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی در قبال اشخاص ثالث
 • فرم پیشنهاد بیمه نامه مسافرتی
 • فرم پیشنهاد بیمه عمر انفرادی
 • فرم پیشنهاد بیمه حوادث انفرادی