بیمه کارافرین

بیمه کارافرین

بیمه کارآفرین با هدف تغییرات در ساختار بیمه در سال1381 تأسیس شد و از اولین شرکت‌های خصوصی بیمه بعد از انقلاب است.شبکه فروش در بیمه کارآفرین شامل45 شعبه و 2000 نمایندگی در سطح کشور است که به این مقدار باید همکاری با کارگزاران بیمه و اگریگیتور‌های بیمه‌ای را نیز اضافه کرد

تاریخچه:

شرکت بیمه کارآفرین (سهامی عام) با شناسه ملی 10102425969 و کد اقتصادی 411111176498 در چارچوب قانون تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی و قانون تجارت، در تاریخ 1381/12/27 به شماره ۲۰۰۸۴۵ به ثبت رسیده و با اخذ مجوز از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت شماره 5191 در تاریخ 1382/02/28 فعالیت خود را در سطح کشور به عنوان نخستین شرکت بیمه خصوصی آغاز کرده است شرکت بیمه کارآفرین در انواع بیمه های زندگی و غیر زندگی به فعالیت مستقیم بیمه گری می پردازد و از محل سرمایه، ذخائر و اندوخته های فنی و قانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورای عالی بیمه، سرمایه گذاری می نمایند.


فرم های پیشنهاد

 • فرم پیشنهاد بیمه شخص ثالث خودرو
 • فرم پیشنهاد بیمه بدنه خودرو
 • فرم پیشنهاد مسئولیت مدنی آسانسور در قبال استفاده کنندگان
 • فرم پیشنهاد بیمه تجهیزات الکترونیک
 • فرم پیشنهاد مسئولیت مدنی حرفه ای پیراپزشکان
 • فرم پیشنهاد بیمه حوادث خانواده
 • فرم پیشنهاد بیمه عمر انفرادی
 • فرم پیشنهاد مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ویژه فعالیتهای ساختمانی
 • فرم پیشنهاد بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاران
 • فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی عمومی
 • فرم پیشنهاد مسئولیت مدنی مدنی مدیران مهد کودک
 • فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مدیران و ناجیان غریق استخر