بیمه بدنه

بیمه بدنه

پوشش اصلی بیمه بدنه:منظور از پوشش‌‌های اصلی، خسارت‌هایی است که به صورت عادی و بدون خرید پوشش اضافی توسط بیمه بدنه جبران‌ می‌شود. پوشش‌‌های اصلی بیمه بدنه شامل موارد زیر است:
هر گونه حادثه و تصادف با خودروی دیگر یا جسم ثابت و متحرک
سقوط، واژگونی، آتش سوزی، صاعقه و انفجار
سرقت کلی خودرو (مربوط به دزدیده شدن خودرو و آسیب‌های وارد شده به وسایل اصلی خودرو یا وسایل اضافی درج‌شده در بیمه‌نامه در حین سرقت)
خسارتی كه در جریان نجات و یا انتقال خودرو خسارت دیده به آن وارد شود.
در صورت بروز خطرات اصلی، خسارت باطری و لاستیک‌های خودرو نیز تا 50 درصد قیمت نو قابل پرداخت است

انواع خسارات در بیمه بدنه به دو نوع خسارات اصلی و خسارات جزئی تقسیم می شوند.

1 خسارت کلی

در صورت بروز خسارت های کلی نظیر سرقت وسیله نقلیه، بیمه سقف تعهدات خود را با در نظر گرفتن کسورات پرداخت می کنند. در شرایطی که خسارت خودرو کلی باشد، ارزش بازیافتی احتمالی و کسورات ذکر شده در قرارداد از غرامت کسر و هزینه نجات و حمل اتومبیل به سقف تعهدات اضافه می شوند.

در صورت پرداخت خسارت کلی در بیمه بدنه، این قرار داد به اتمام می رسد. اگر مدت آن بیش از یک سال باشد، مابقی حق بیمه عودت داده می شود.

2 خسارت جزئی

خسارت هایی که کلی نباشند جزئی هستند. در این صورت تمام هزینه های حمل و نقل، امداد و نجات، تعمیرات و لوازم جانبی توسط بیمه گر پرداخت می شوند.