بیمه حوادث گروهی

بیمه حوادث گروهی

 این بیمه برای بیش از تعداد مشخصی صادر می‌شود. این تعداد ممکن است در شرکت‌های بیمه مختلف متفاوت باشد. انواع بیمه حوادث گروهی به تفکیک نوع که یک بیمه حوادث می‌تواند داشته باشد، به شرح زیر است:

1.بیمه حوادث شغلی: مطابق این بیمه مشاغل می‌توانند کارمندان و کارکنان خود را در برابر حوادث و ریسک‌های شغلی بیمه کنند. توجه داشته باشید که اغلب بیمه‌ها ریسک‌های شغلی را تحت پوشش قرار نمی‌دهند. این بیمه به‌طور خاص برای ریسک‌های شغلی است.

2. بیمه حوادث دانشجویی : مطابق این بیمه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی می‌توانند دانشجویان خود را در برابر حوادثی که تحت پوشش بیمه است، بیمه کنند.

3. بیمه حوادث دانش‌آموزی : مطابق این بیمه مدارس دولتی و غیردولتی می‌توانند دانش آموزان خود را تحت پوشش بیمه حوادث قرار دهند

4.بیمه حوادث مهد کودک : در این طرح کودکان زیر 7 سال و مربیانشان می‌توانند تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

5.بیمه حوادث ورزشی : ورزشکاران حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای با این بیمه می‌توانند خود را در برابر حوادث احتمالی که تحت پوشش بیمه حوادث است، بیمه کنند

6. بیمه حوادث توریستی و مسافرتی : توریست‌ها و مسافران می‌توانند برای سفرهای خود از بیمه حوادث استفاده کنند و در برابر حوادث احتمالی سفر، خود را بیمه کنند.

خسارات‌ قابل‌ تأمين‌ توسط بيمه‌گر

هرگاه‌ پيشامدي‌ ناگهاني‌ ناشي‌ از يك‌ عامل‌ خارجي‌، بدون‌ اراده‌ بيمه‌ شده‌ باعث‌ فوت‌ و يا صدمه‌ بدني‌ وي‌ شود،بيمه‌گر موظف‌ است‌ خسارات‌ وارد را براساس‌ شرايط بيمه‌نامه‌ جبران‌ كند.

در بيمه‌نامه‌هاي‌ حوادث‌ خطراتي‌ از قبيل‌خفگي‌، غرق‌، مسموميت‌، برق‌ گرفتگي‌ و صدمات‌ بدني‌ ناشي‌ از تأثير اسيد و يا هرگونه‌ ماده‌ خورنده‌ ديگر، پيچيدگي‌يا پاره‌ شدن‌ عضلات‌ و رگها، امراض‌ هاري‌، كزاز و سياه‌ زخم‌ داراي‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌ است‌.

در مقابل‌ خطرات‌ ناشي‌ از زمين‌ لرزه‌، آتشفشان‌، جنگ‌، جنگ‌ داخلي‌، شورش‌، آشوب‌، بلوا، ورزشهاي‌ سنگين‌ و رزمي‌ افراد را مي‌توان‌ با توافق‌ بين‌ بيمه‌گر و بيمه‌گذار پوشش‌ داد. به‌طوركلي‌ در مورد افراد نابينا و ناشنوا يا بيشتر از ۷۰ سال‌ را بيمه‌گر با دريافت‌حق‌بيمه‌ اضافي‌ تحت‌ پوشش‌ قرار مي‌دهد.