• صفحه اصلی
  • /
  • بیمه نامه ها
  • /
  • بیمه مسئولیت تولیدکنندگان کالا

بیمه مسئولیت تولیدکنندگان کالا

این ‌بیمه‌نامه جهت پوشش مسئولیت تولیدکنندگان، در قبال خسارت‌های جانی و یا مالی ‌‌وارد شده به مصرف کنندگان کالاهای تولیدی و همچنین اشخاص ثالث که ناشی از عدم ایمنی و وجود عیب و نقص در کالای تولید و عرضه شده و کیفیت نامطلوب کالای تولیدی توسط وی‌ می‌باشد.انواع بیمه مسئولیت تولیدکنندگان کالا شامل سه زیر رشته می‌باشد:

1.بیمه مسئولیت ناشی از تولید (کپسول اطفا حریق)

2.بیمه مسئولیت ناشی از تولید (گارانتی عایق‌های رطوبتی)

3.بیمه مسئولیت ناشی از تولید (تولیدکنندگان)

با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:

  • فوت
  • نقص عضو
  • هزینه های پزشکی
  • خسارت مالی