• صفحه اصلی
  • /
  • بیمه نامه ها
  • /
  • بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان
بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان، خسارت‌های جانی و صدمات جسمانی ‌‌وارد شده به کارکنان و کارگران (تمامی کارکنان شاغل در محدوده کارگاه، اعم از کارگران ایرانی و غیر ایرانی) در محیط کار و در حین انجام کار، که کارفرما مسئول آن شناخته‌ می‌شود، را تحت پوشش قرار‌ می‌دهد. منظور از جبران خسارت جانی، شامل پرداخت هزینه‌‌های پزشکی و غرامت نقص عضو یا فوت کارکنان می‌باشد. ‌بیمه‌نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان خود به سه زیر شاخه تقسیم می‌شود:

‌بیمه‌نامه مسئولیت کارفرما درقبال کارکنان بازرگانی، خدماتی، صنعتی، اداری
‌بیمه‌نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی
‌بیمه‌نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان عمرانی

خطرات تحت پوشش بیمه‌­نامه در بخش ساختمانی

بیشترین خطرات احتمالی که کارکنان را در کارهای ساختمانی تهدید می‌نماید عبارتند از:

  • سقوط از ارتفاع کارکنان
  • سقوط و پرتاب شدن مصالح ساختمانی بر روی کارکنان
  • خفگی کارکنان در حفر چاه
  • صدمه‌دیدگی در پی‌کنی و ایجاد پایه ستون‌ها
  • صدمه‌دیدگی اعضاء بدن حین کار با بالابر و جرثقیل و تاورکرین و…

انواع اين بيمه نامه عبارتند از :

• بيمه مسئوليت مدني کارفرما در قبال کارکنان (غير ساختماني)
• بيمه مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركنان و اشخاص ثالث (ساختماني)