بیمه مسولیت حرفه ای

بیمه مسولیت حرفه ای

هر فرد به تبع شغل و حرفه خود ممكن است موجب بروز خسارت جانی و یا مالی برای افراد مرتبط با حرفه خود شود. بیمه‌های مسئولیت حرفه‌‌ای متعهد جبران خسارت‌های ناشی از شغل و حرفه افراد به دیگران است.همانند سایر شاخه‌های بیمه، هر یک از شرکت‌های بیمه بنا به استقبال مشتریان خود ممکن است شاخه‌های متفاوتی از بیمه مسئولیت حرفه‌‌ای را پوشش دهند در اینجا به برخی از انواع بیمه مسئولیت حرفه‌ای که بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند به اختصار اشاره‌ می‌کنیم:

1.بیمه مسئولیت حرفه‌‌ای پزشکان

2.بیمه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان 

3.بیمه مسئولیت حرفه‌‌ای مهندسین

4.بیمه مسئولیت حرفه‌‌ای دلالان رسمی

5.بیمه مسئولیت حرفه‌‌ای نمایندگان بیمه

6.بیمه مسئولیت حرفه‌‌ای پارکینگ

7. بیمه مسئولیت حرفه‌‌ای تورها

8. بیمه مسئولیت حرفه‌ای مسئول فنی بیمارستان‌‌ها، کلینیک‌ها و درمانگاه‌‌ها

9. بیمه مسئولیت حرفه‌‌ای مدیران و ناجیان استخر

10. بیمه مسئولیت حرفه‌ای شرکت‌های نصب و نگهداری آسانسور، بالابر و پله ‌برقی

11. بیمه مسئولیت حرفه‌‌ای شهربازی و اماکن تفریحی

12. بیمه مسئولیت حرفه‌ای هتل داران و مدیران واحدهای اقامتی

13.بیمه مسئولیت حرفه‌‌ای مدیران مهدکودک

14.بیمه مسئولیت حرفه‌‌ای مدیر سینما

15.بیمه مسئولیت حرفه‌‌ای مدیران رستوران‌ها

16.بیمه مسئولیت حرفه‌‌ای نگهبانان مسلح بانک‌ها

17.بیمه مسئولیت حرفه‌‌ای تعمیرگاه‌های مجاز خودرو

18.بیمه مسئولیت حرفه‌‌ای وکلای دادگستری

19.بیمه مسئولیت حرفه‌‌ای سردفتران و دفتریاران

20.بیمه مسئولیت حرفه‌‌ای مراقبین در منزل

بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای

بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای مسئولیت افراد در برابر اشخاص ثالث در ارتباط با مشاغل است. این نوع بیمه دارای انواع مختلفی همچون بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان، بیمه مسئولیت پزشکان و... است.